MAARKANDEYA presents MAHAABHAARATHAM

  @@@ contact me @@@ 

											  
W E L C O M E

"After praying to Naaraayana, Nara, Sarasvathi and Vyaasa, then one should read the Jayam."

DEDICATED TO MY DEAR NIECE VYSHNAVI KRISHNA

BHEESHMA PARVA

									  	
<

DEDICATED TO MY DEAR NIECE VYSHNAVI KRISHNA