MAARKANDEYA presents MAHAABHAARATHAM

  @@@ contact me @@@ 
W E L C O M E

"After praying to Naaraayana, Nara, Sarasvathi and Vyaasa, then one should read the Jayam."

DEDICATED TO MY DEAR NIECE VYSHNAVI KRISHNA

Q U I Z on MAHAABHAARATHAM

W H A T W H O W H E N W H E R E W H Y H O W

"After praying to Naaraayana, Nara, Sarasvathi and Vyaasa, then one should read the Jayam."

DEDICATED TO MY DEAR NIECE VYSHNAVI KRISHNA